Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes candleroom.lv īpašnieku SIA Livingstons, vien. reģistrācijas Nr. 40203227285, juridiskā adrese: Tērbatas iela 50-21, Rīga, LV-1011 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu candleroom.lv interneta tirdzniecības vietnē.

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti
candleroom.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalā.

 1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod sveces (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

 2. Pircējs pasūta Preces, noformējot pasūtījumu Pārdevēja mājas lapā candleroom.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@candleroom.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

 3. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA DPD Latvija un SIA Omniva (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

 4. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

 5. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 11.00 līdz 20.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

 6. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

 7. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 dienu laikā, sazinoties ar Pārdevēju pa e-pastu info@candleroom.lv. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

 8. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi nosacījumi:

  1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamā Prece ir bojāta vai Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

  2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

  3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@candleroom.lv.

  4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

  5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: ptac.gov.lv

  6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz to pašu bankas kontu, no kura saņemts maksājums par pasūtījumu, 14 kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja veikalā (Tērbatas ielā 50, Rīgā, LV-1011) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

 9. Vidējais piegādes laiks ir 2 līdz 6 darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

 10. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

 11. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā candleroom.lv ar maksājumu karti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron). Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

 12. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

 13. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.